Terapia afirmatywna. Jak wygląda, czym się charakteryzuje

0 Edukacja, LGBT+, Psychologia, Seksuologia

Terapia zwana afirmatywną wyrosła na zasadzie przeciwieństwa do terapii reparatywnej osób nieheteroseksualnych. Podstawową zasadą w pracy zgodnej z tym nurtem jest zaniechanie wszelkich działań zmierzających do zmiany orientacji seksualnej danej osoby. Pomoc psychologiczna wobec osób LGBT+ w nurcie afirmatywnym zakłada pełną akceptację oraz szacunek wobec różnorodności seksualnej. Osoby, które prowadzą terapię, czy poradnictwo w ramach tej filozofii, powinny wciąż rozwijać się, aktualizować wiedzę dot. społeczności mniejszości seksualnych i pielęgnować w sobie wrażliwość wobec osób należących do grup społecznie wykluczonych. Pierwotnie terapia afirmatywna była skupiona wokół pracy z pacjentem/pacjentką nad akceptacją jego/jej orientacji seksualnej z dużym nastawieniem na traktowanie orientacji homoseksualnej i biseksualnej na równi z heteroseksualnością. Model ten charakteryzuje się ...

Czytaj więcej

Teoria queer w terapii i pomocy psychologicznej

0 LGBT+, Psychologia, queer, Seksuologia

Teoria queer jest swego rodzaju głosem polityczno-społecznym w dyskusji o równouprawnienie osób nieheteroseksualnych i nonkonformistycznych płciowo. Twórcy i twórczynie tego postulatu nie opracowali_ły specyficznych technik terapeutycznych, czy metod pomocy psychologicznej. Nie można więc uznać teorii queer za odrębny nurt w psychoterapii. Możemy tę teorię potraktować natomiast jako wskazówkę do pracy z osobami LGBT+, według której postać terapeuty_terapeutki to osoba, która w swojej praktyce godzi się z założeniami teorii queer. Istotą podejścia queer jest zasada, zgodnie z którą każda osoba ma prawo do samodzielnego określenia swojej tożsamości płciowej. Oznacza to, że człowiek posiada pełną wolność i wiedzę do tego, aby uznać, jakiej jest płci, jaka jest jego/jej rola płciowa (gender), czy ...

Czytaj więcej

Jak rozmawiać o seksie z dzieckiem?

0 Psychologia, Seksuologia

Autorem tekstu jest Kinky Winky (https://www.kinkywinky.pl/) Coraz częściej i coraz chętniej rozmawiamy z dziećmi o seksie. Nie chcemy, żeby ich świadomość seksualna kształtowana była przez kiepskie porno, budowane za jednym schemacie, wulgarnych rówieśników czy niekompetentnych w tym temacie nauczycieli. Chcemy, aby nasze dzieci miały zdrowe wyobrażenie o seksie i seksualności, by świadomie i odpowiedzialnie rozpoczęły swoje życie erotyczne oraz żeby było one dla nich źródłem radości i przyjemności, a nie cierpienia i wstydu. Chcemy również, aby nasze pociechy były świadome swojego ciała, rozumiały swoje potrzeby i pragnienia, żeby były przekonane o tym, że zasługują na szacunek oraz żeby umiały wyznaczać i egzekwować bezpieczne dla siebie granice. Wielu rodziców pełnych jest ...

Czytaj więcej
Pozytywna seksualność, czyli Love out of the box – Agata Loewe

Pozytywna seksualność, czyli Love out of the box – Agata Loewe

0 Psychologia, Seksuologia

Czym jest seksualność? Czym jest ludzka seksualność? Czym jest box, owo pudełko, o którym wspominam w tytule? Aby bliżej zrozumieć konstrukt ludzkiej seksualności, należałoby objąć wszystkie dziedziny nauk – tych nowych i tych starych. Zajrzeć do antropologii, historii (ludzkości, myśli filozoficznej, seksualności, medycyny, nauk społecznych I politycznych), prawa, psychologii, socjologii, gender i queer studies. Obejrzeć z każdej strony losy ludzkości, ze szczególną uwagą biorąc pod lupę historię ruchów tzw. mniejszości – religijnych, etnicznych, seksualnych. Żyjemy w bardzo dynamicznych czasach, przewartościowujemy to, o czym decyduje biologia, a co niesie kultura. Nie jest to, podejrzewam, nic odkrywczego, gdyż człowiek zadaje pytanie o istotę istnienia prawdopodobnie od kiedy zaczął myśleć. Nieskończenie wiele czynników ...

Czytaj więcej
Język pozytywnej seksualności – Charlie Glickman

Język pozytywnej seksualności – Charlie Glickman

0 Psychologia, Seksuologia

Seks-negatywizm, przekonanie, że seks jest z natury zły, jest jednym z naszych najgłębiej zakorzenionych skojarzeń. Jest tak silnie związany z naszymi normami kulturowymi, że trudnością staje się poznawanie go, a tym bardziej znajdowanie sposobów na jego zmianę. Jednym z bardziej subtelnych sposobów, w jaki nas dotyczy, jest to, jak mówimy o seksie, jakich używamy słów, a nawet to, jakie słowa są nam dostępne. Z kolei język, którego używamy do mówienia o seksie, wzmacnia seksualny negatywizm. Tak jak rozwój nowych terminologii i teorii do opisu i zmieniania świata jest nieodłączną częścią każdego ruchu społecznego, tak tworzenie nowego języka do rozmawiania o seksie jest niezbędną częścią zmiany naszego do niego nastawienia. Wyzwanie ...

Czytaj więcej