Opieramy się na czterech głownych filarach, którymi są: psychologia, seksuologia, pedagogika oraz coaching. Wierzymy, że wiedza na temat ludzkiej seksualności nie jest przypisana jedynie konkretnym dziedzinom ani konkretnym osobom. Zakładamy, że studia nad ludzką seksualnością są mulstidyscyplinarną dziedziną, która w sposób holistyczny stara się zrozumieć aspekty ludzkiego funkcjonowania z naciskiem na to, jaką rolę odgrywa seksualność w naszym życiu.
Oferowane przez nas kursy mają największą efektywność zarówno w zdobywaniu wiedzy, jak i w pomaganiu innym. Kursy pomogły nam w zdobyciu kwalifikacji niezbędnych do stworzenia Instytutu Pozytywnej Seksualności. Pomysł na to jak realizować ideę Pozytywnej Seksualności wciąż się rozwija gdyż jest koncepcją elastyczną i dynamiczną.
Pozytywna Seksualność to idea, która promuje otwartość na seksualność, uwzględniając jednak kilka ograniczeń. Bycie ‘seks pozytywnym’ to nastawienie do ludzkiej seksualności, które traktuje wszystkie konsensualne aktywności seksualne (czyli za zgodą wszystkich zaangażowanych stron) jako fundamentalnie zdrowe i przyjemne, zachęca do doznawania seksualnej przyjemności i eksperymentowania.
Ruch Pozytywnej Seksualności jest społecznym i filozoficznym nurtem, który odpowiada na potrzebę edukacji seksualnej i promocji bezpieczniejszego seksu. Ruch nie zajmuje się podejmowaniem moralnych osądów co do wyboru podejmowanych aktywności seksualnych – wybory te są kwestią osobistych preferencji, orientacji seksualnych i tożsamości płciowych.

1

POZYTYWNA SEKSUALNOŚĆ

Pozytywna Seksualność to idea, która promuje otwartość na seksualność, uwzględniając jednak kilka ograniczeń. Bycie ‘seks pozytywnym’ to nastawienie do ludzkiej seksualności, które traktuje wszystkie konsensualne aktywności seksualne jako fundamentalnie zdrowe i przyjemne.
2

MISJA

Zależy nam na stworzeniu bezpiecznej przestrzeni, gdzie konsensualna seksualność może być omawiana i przeżywana w sposób pozytywny i otwarty. Dbamy o zapewnienie rzetelnych i aktualnych informacji, zajmujemy się edukacją, zapewniamy dostęp do sprawdzonych metod i narzędzi pracy.
3

WIZJA

Świat, gdzie seksualność postrzegana będzie jako element funkcjonowania ludzkiego – niezagrażający jednostce, nie budzący poczucia winy i wstydu. Seksualność powinna być zintegrowana z resztą obszarów życia, tym nieodłącznym aspektem życia o które się dba w równym stopniu jak o zdrowie, komfort czy samopoczucie. 

STANDARDY POZYTYWNEJ SEKSUALNOŚCI

Ruch Pozytywnej Seksualności to globalna społeczność́ ludzi, którzy kochają̨ konieczność naukowej rozmowy o seksie.
Istnieją Seks Pozytywne grupy na całym świecie, które zapewniają możliwość dla ludzi o podobnych poglądach, aby regularnie znajdowali bezpieczną przestrzeń i społeczność.
1. Inkluzywność Pozytywnej Seksualności. Inicjatywy promowane przez Pozytywną Seksualność są przeznaczone dla ludzi wszystkich płci, sprawności zycznych, orientacji seksualnych, tożsamości seksualnych, ras, pochodzeń etnicznych, różnorodności zawodowych bez względu na wiek.
To co sprawia, że Pozytywna Seksualność jest wyjątkowa to docieranie do entuzjastów/ek, kujonów/ek i specjalistów/ek szeroko rozumianej seksualności (świadomej, odpowiedzialnej
i konsensualnej) bez względu na to czy zainteresowanie seksualnością wynika z powodów prywatnych czy zawodowych!
Badacze, pisarze erotyki, koneserzy sztuki, edukatorzy, nauczyciele, trenerzy, studenci, hoobyści, dorywczy maniacy seksualni, samozwańczy puszczalscy, zboczeńce, zdziry, perwersy i dzieci kwiaty – czujmy się częścią jednej wielkiej grupy przeciwnej erotofobii na rzecz promocji Pozytywnej Seksualności.
2. Pozytywna Seksualność nie jest działalnością randkową ani komercjalizującą usługi seksualne. Inicjatywy promowane przez Pozytywną Seksualność są wyznaczonymi miejscami do otwartej rozmowy o seksualności – nie miejscem do podjęcia czynności seksualnych. Rdzeniem naszej misji jest stworzenie miejsc, gdzie ludzie czują się bezpiecznie, aby móc omawiać tematy wrażliwe. Osoby poszukujące okazji do poznania kogoś na seks proszeni są o wybór inicjatyw, które dezygnowane są specjalnie do tego celu.

3. Pozytywna Seksualność odzwierciedla sekspozytywne podejście holistyczne. „Bycie „sex pozytywnym/ą” nie oznacza „teraz muszę wszystkiego spróbować“ (chociaż, jeżeli ktoś ma ochotę to trzymamy kciuki!) .” Innymi słowy, nie chodzi o to, że więcej seksu to lepiej, albo jakiś seks jest lepszy niż inny. Wychodzimy z założenia, że każdy świadomy, odpowiedzialny
i konsensualny seks jest ok dla osób, które realizują swoją seksualność w wybrany przez siebie sposób. Cudza seksualność nie podlega naszym analizom ani ocenom moralnym. Jednym z powodów, dla których decydujemy się tworzyć seks pozytywną społeczność jest zachęcenie bardziej znaczących, świadomych i doinformowanych wyborów realizacji własnej seksualności. Celem promowanych przez nas inicjatyw jest pokazywanie różnorodności i niuansów w obrębie różnych seksualności. Zależny nam na tworzeniu przestrzeni do rozmów, nauki i wymiany informacji
 i doświadczeń na temat seksu, przyjemności i zdrowia – wyrażania zgody, wyznaczania granic, dbania o wzajemne bezpieczeństwo i redukcji potencjalnych szkód.
4. Pozytywna Seksualność respektuje granice. Nie wszyscy – nawet osoby zainteresowane pozytywną seksualnością chcą rozmawiać o WSZYSTKIM seksualnym. Bądź uprzejmy dbać
o własny i cudzy poziomu komfortu. Mów kiedy twoje granice zostają naruszane. Bierz odpowiedzialność za głębokość, na jakiej chcesz pracować. Obserwuj innych, czy nie potrzebują twojej pomocy w procesowaniu nowych treści. Mamy tolerancję, troskę
i uważność na siebie nawzajem. Pamiętamy, że nie wszyscy mieli szczęście wzrastać w seks pozytywnych okolicznościach, więc wspieramy siebie nawzajem w okolicznościach wstydu, poczucia winy czy braku samoakceptacji.
Rozmowy o seksie są ważne, ale chcemy, aby każdy kto bierze udział w dyskusji, wyrażał zgodę, aby to robić. 

ZESPÓŁ

Od lewej: Wioleta Jaworska, Agata Loewe, Izabela Dziugieł, Piotr Grabowski, Marcin Rzeczkowski
DSC_7085_imp

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym zespole?

MIEJSCE

Instytut Pozytywnej Seksualności swoją działalność opiera na czterech podstawowych filarach:
• Psychologia
• Seksuologia
• Edukacja
• Coaching
Kursy, które oferujemy są przeznaczone dla osób, które chcą gromadzić wiedzę i myśleć o swoim własnym rozwoju a także dla tych, którzy chcą pomagać innym. Warsztaty mająna celu polepszanie jakości życia seksualnego oraz ta zwiększaćkompetencje osób pracujących z ludzkąseksualnością(SAR, Aspex, praca z kinky klientem, praca z różnorodnościami seksualno – genderowymi itp.). Oferujemy Terapięi Coaching. Przyjmujemy osoby szukających pomocy w gabinetach na sesjach indywidualnych, prowadzimy terapię par i konstelacji wieloosobowych. Pracujemy w języku polskim i angielskim. Pracujemy także przez Skype.