Pozytywna edukacja seksualna dla młodzieży – kurs rozszerzony
Pozytywna edukacja seksualna dla młodzieży – kurs rozszerzony

Odbędzie się warsztat „Pozytywna edukacja seksualna dla młodzieży – kurs rozszerzony”. Podczas dwóch spotkań weekendowych (32 godziny zegarowe) zostaną przekazane wiadomości z zakresu edukacji seksualnej oraz umiejętności „trenerskie”, dotyczące prowadzenia zajęć z grupą i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.


Zapisz: info@pozytywnaseksualnosc.pl

Wkrótce podamy szczegółowe informacje o terminach Warsztatu.


Odbędzie się warsztat „Pozytywna edukacja seksualna dla młodzieży – kurs rozszerzony”. Podczas dwóch spotkań weekendowych (32 godziny zegarowe) zostaną przekazane wiadomości z zakresu edukacji seksualnej oraz umiejętności „trenerskie”, dotyczące prowadzenia zajęć z grupą i radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Ponadto, spotkania będą służyły autorefleksji nad wpływem edukowania seksualnego innych osób na własną seksualność. Zajęcia prowadzi Paulina Trojanowska – “Lubię się uczyć i lubię zdobytą wiedzą i umiejętnościami się dzielić. Studia z psychologii pomagają mi rozumieć jednostkę, a studiowanie socjologii widzieć szerszy kontekst w jakim się znajduje. Szkoła trenerska „Intra” wyposażyła mnie w umiejętności projektowania warsztatów jak i pracy z grupą. Seksuologia kliniczna WUM przybliżyła mi biologiczną i medyczną wizję seksualności człowieka. Liczne kursy, konferencje i warsztaty tą wizję wciąż rozszerzają. Wolontariat w Grupie Edukatorów Seksualnych „Ponton” oraz jeżdżenie z plecakiem po całej Polsce, by spotykać się i rozmawiać o seksualności z dziećmi, młodzieżą, nauczycielami, rodzicami, opiekunami wciąż uczą mnie najwięcej”.

Wkrótce podamy szczegółowe informacje o terminach Warsztatu.

Szczegóły warsztatu