Szkolenie “LGBT – bez tajemnic” – wiedza i kompetencje w pracy pomocowej
Szkolenie “LGBT – bez tajemnic” – wiedza i kompetencje w pracy pomocowej

Szkolenie jest przeznaczone dla studentów i studentek psychologii, pedagogiki oraz dla osób planujących pracę lub już pracujących pomocowo (np. terapia, wsparcie psychologiczne, pomoc społeczna). Na szkolenie zapraszamy osoby pragnące rozwijać się zawodowo i poszerzać wiedzę.


Termin: 20 stycznia 2018, godz. 10.00-18.00
Koszt: do 18 grudnia 2017 r. – 250 zł, po 18 grudnia – 350 zł
Gdzie: Instytut Pozytywnej Seksualności, ul. Dobra 4 lok. 26, Warszawa
Zgłoszenie przyślij mailem do 2 stycznia 2018 na adres: info@pozytywnaseksualność.pl, w tytule należy wpisać „szkolenie LGBT”
lub ZAPISZ SIĘ ONLINE


Treści szkolenia
- Aktualna wiedza psychologiczna o orientacji seksualnej i transpłciowości.
- Mechanizmy związane z kształtowaniem się tożsamości osób LGBT i wyzwania przed jakimi stoi młodzież nieheteroseksualna i transpłciowa.
- Specyfika kontekstu życiowego i sytuacja osób LGBT w Polsce.
- Oddziaływanie procesu stygmatyzacji i stresu mniejszościowego na zdrowie psychiczne.
- Najnowsze standardy profesjonalnej pracy pomocowej z osobami LGBT.

Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi z elementami wykładowymi i filmowymi. Osoby uczestniczące dostaną skrypty z zajęć i komplet materiałów uzupełniających.

Informacje organizacyjne
- Szkolenie trwa 8 godzin zegarowych i prowadzone jest w grupie liczącej maksymalnie 16 osób.
- Odbywa się w sobotę 20 stycznia 2018 w godzinach 10.00 – 18.00.
- Osoby uczestniczące otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.
- Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy mailem do 2 stycznia 2018: info@pozytywnaseksualność.pl, w tytule należy wpisać „szkolenie LGBT”.
- Jeśli jesteś studentem lub studentką, chcesz wziąć udział, ale koszt szkolenia jest dla Ciebie za wysoki, napisz do nas maila

Osoba prowadząca
Jan Świerszcz – psycholog, certyfikowany trener, psychoterapeuta w procesie certyfikacji. Ma ponad 15-letnie doświadczenie w pracy na rzecz mniejszości społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek płci, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, pochodzenia, narodowości i religii. Autor publikacji z zakresu pomocy psychologicznej i zdrowia psychicznego osób LGBTQ, ekspert i edukator wielu instytucji publicznych i pozarządowych m.in. Kampanii Przeciw Homofobii. Udziela konsultacji psychologicznych i prowadzi szkolenia w Instytucie Pozytywnej Seksualności.

Szczegóły warsztatu