Sofia Wasilenko

Jestem psycholożką i edukatorką seksualną w trakcie studiów podyplomowych z Seksuologii Praktycznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Poznaniu oraz studium Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR).

Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie z psychologii ze specjalizacją „psychoterapia” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam, m.in. w Ambulatorium Terapii Rodzin CM UJ, Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku, zajmującymi się psychoterapią par i rodzin, Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej oraz podczas licznych szkoleń.

Jestem absolwentką programu stażowego Instytutu Pozytywnej Seksualności.

Najistotniejszym dla mnie aspektem pracy jest tworzenie akceptującej, bezpiecznej i nieoceniającej przestrzeni. Zaciekawiam się każdą osobą z otwartością oraz szacunkiem dla różnorodności i indywidualności, którą ze sobą wnosi.

Uczestniczyłam w licznych kursach dla specjalistów_ek z zakresu pracy z seksualnością, m.in: profesjonalna pomoc osobom aseksualnym, sekspozytywna terapia par, pozytywna edukacja seksualna młodzieży, praca z rodzinami LGBTQIA+. Odbyłam intensywne szkolenia z zakresu różnorodności seksualnej (SAR – Sexual Attitude Reassessment and Restructuring) oraz samopoznania seksualnego dla specjalistek_ów (ASPEX – Advanced Sexological Personal Exploration Xperience).

Działam wolontaryjnie w nieformalnej Grupie Edukatorek_ów Seksualnych Ponton przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz w fundacji Akcja Menstruacja, zajmującej się walką z ubóstwem menstruacyjnym i tabu narosłym wokół miesiączki.

Zapraszam na indywidualne konsultacje psychologiczne stacjonarnie w IPS w Warszawie oraz online. Sesje prowadzę w języku polskim. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji psychologicznej*.

Umówienie konsultacji i kontakt:
swasilenko@pozytywnaseksualnosc.pl

*superwizja  –  cykliczne, dobrowolne spotkania terapeuty_ki z innym specjalistą_ką w celu konsultacji procesu swojej pracy. Sesje te odbywają się przy zachowaniu pełnej anonimowości i bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych klienta_ki. Spotkania superwizyjne zwiększają skuteczność
i bezpieczeństwo przebiegu terapii oraz są wyrazem dbałości o etykę pracy pomocowej.