Szkolenie “LGBTQ – bez tajemnic” – wiedza i kompetencje w pracy pomocowej
Szkolenie “LGBTQ – bez tajemnic” – wiedza i kompetencje w pracy pomocowej

Szkolenie jest przeznaczone dla osób pracujących pomocowo (np. terapia, wsparcie psychologiczne, pomoc społeczna), studentów i studentek psychologii, pedagogiki oraz dla osób planujących pracę w obszarze wsparcia psychologicznego. Na szkolenie zapraszamy osoby pragnące rozwijać się zawodowo i poszerzać wiedzę.


Termin: 26 maja 2018, godz. 9.00-18.00
Koszt: do 15 kwietnia – 350 zł, po 15 kwietnia – 350 zł
Zgłoszenie przyjmujemy mailem do 16 maja 2018 na adres: info@pozytywnaseksualność.pl, w tytule należy wpisać „szkolenie LGBT”
zachęcamy do kupienia biletu ONLINE


Treści szkolenia
- Aktualna wiedza psychologiczna o orientacji seksualnej i transpłciowości.
- Mechanizmy związane z kształtowaniem się tożsamości osób LGBT i wyzwania przed jakimi stoi młodzież nieheteroseksualna i transpłciowa.
- Specyfika kontekstu życiowego i sytuacja osób LGBT w Polsce.
- Oddziaływanie procesu stygmatyzacji i stresu mniejszościowego na zdrowie psychiczne.
- Najnowsze standardy profesjonalnej pracy pomocowej z osobami LGBT.

Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi z elementami wykładowymi i filmowymi. Osoby uczestniczące dostaną skrypty z zajęć i komplet materiałów uzupełniających.

Informacje organizacyjne
- Szkolenie trwa 9 godzin zegarowych i prowadzone jest w grupie liczącej maksymalnie 14 osób.
- Osoby uczestniczące otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.
- Jeśli jesteś studentem lub studentką, chcesz wziąć udział, ale koszt szkolenia jest dla Ciebie za wysoki, napisz do nas maila

Osoba prowadząca
Jan Świerszcz – psycholog, certyfikowany trener, psychoterapeuta w procesie certyfikacji. Ma ponad 15-letnie doświadczenie w pracy na rzecz mniejszości społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek płci, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, pochodzenia, narodowości i religii. Autor publikacji z zakresu pomocy psychologicznej i zdrowia psychicznego osób LGBTQ, ekspert i edukator wielu instytucji publicznych i pozarządowych m.in. Kampanii Przeciw Homofobii. Udziela konsultacji psychologicznych i prowadzi szkolenia w Instytucie Pozytywnej Seksualności.

Szczegóły warsztatu