Terapia afirmatywna. Jak wygląda, czym się charakteryzuje

0 Edukacja, LGBT+, Psychologia, Seksuologia

Terapia zwana afirmatywną wyrosła na zasadzie przeciwieństwa do terapii reparatywnej osób nieheteroseksualnych. Podstawową zasadą w pracy zgodnej z tym nurtem jest zaniechanie wszelkich działań zmierzających do zmiany orientacji seksualnej danej osoby. Pomoc psychologiczna wobec osób LGBT+ w nurcie afirmatywnym zakłada pełną akceptację oraz szacunek wobec różnorodności seksualnej. Osoby, które prowadzą terapię, czy poradnictwo w ramach tej filozofii, powinny wciąż rozwijać się, aktualizować wiedzę dot. społeczności mniejszości seksualnych i pielęgnować w sobie wrażliwość wobec osób należących do grup społecznie wykluczonych. Pierwotnie terapia afirmatywna była skupiona wokół pracy z pacjentem/pacjentką nad akceptacją jego/jej orientacji seksualnej z dużym nastawieniem na traktowanie orientacji homoseksualnej i biseksualnej na równi z heteroseksualnością. Model ten charakteryzuje się ...

Czytaj więcej