Teoria queer w terapii i pomocy psychologicznej

0 LGBT+, Psychologia, queer, Seksuologia

Teoria queer jest swego rodzaju głosem polityczno-społecznym w dyskusji o równouprawnienie osób nieheteroseksualnych i nonkonformistycznych płciowo. Twórcy i twórczynie tego postulatu nie opracowali_ły specyficznych technik terapeutycznych, czy metod pomocy psychologicznej. Nie można więc uznać teorii queer za odrębny nurt w psychoterapii. Możemy tę teorię potraktować natomiast jako wskazówkę do pracy z osobami LGBT+, według której postać terapeuty_terapeutki to osoba, która w swojej praktyce godzi się z założeniami teorii queer. Istotą podejścia queer jest zasada, zgodnie z którą każda osoba ma prawo do samodzielnego określenia swojej tożsamości płciowej. Oznacza to, że człowiek posiada pełną wolność i wiedzę do tego, aby uznać, jakiej jest płci, jaka jest jego/jej rola płciowa (gender), czy ...

Czytaj więcej