Paulina Trojanowska

Paulina Trojanowska – absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie doktorantka w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Ukończyła Szkołę Trenerów „Intra”, studia podyplomowe „Seksuologia Kliniczna” Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie uczestniczy w kursie podstawowym psychoterapii systemowej  Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Odbyła staż kliniczny w Poradni Seksuologii i Patologii Współżycia w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. Uczestniczyła w licznych kursach z zakresu edukacji seksualnej i seksuologii, np. „SAR: Sexual Attitude Reassessment and Restructuring”, “Clinical Sexuology Live Training” prowadzonych przez SexCouchU,  Dr Patti Britton PhD, „Przemilczane „S” oraz pomijane „G” czyli Seksualność i Gender w pomocy psychologicznej” prowadzony przez Pracownię Psychologiczną „Ja- Ty”. Wolontariuszka w Grupie Edukatorów Seksualnych „Ponton”. Prowadzi warsztaty dotyczące seksualności, edukacji seksualnej na terenie całej Polski dla dzieci, młodzieży i dorosłych.