Mitologia Seksualności
Mitologia Seksualności

Zapraszamy na warsztaty “Mitologia seksualności”! Cykl trzygodzinnych spotkań umożliwi Ci kontakt z mitologicznymi przekazami poprzez doświadczanie – na poziomie ciała, emocji i psyche. Każde spotkanie stanowi odrębną całość, jednak razem tworzą zgrabny i spójny pakiet, który pozwoli Ci rozpoznać archetypowe wzorce i aspekty Twojej seksualności.


Zapisy: info@pozytywnaseksualność.pl, w tytule: mitologia seksu


Seksualność człowieka i związane z nią praktyki stały się elementami mitów, wierzeń i legend już w bardzo wczesnej historii cywilizacji i kultur. Wiele z nich wynosiło seks do rangi zachowań boskich, uświęconych bądź rytualnych, a poszczególne bóstwa miały władać tą sferą ludzkich zachowań. Bogowie i Boginie, istoty mityczne, zwierzęta i rośliny, żywioły oraz upostaciowane aspekty to bohaterowie licznych mitów, bajek, podań. Równocześnie zamieszkują oni nasze wewnętrzne światy, przechowując w sobie tajemnice pamięci zbiorowej ludzkości. Mogą więc być pomocne w skontaktowaniu się z ważnymi jakościami dotyczącymi Twojej seksualności, dotąd głęboko ukrytymi w głębinach nieświadomości, pod warstwami przekonań, stereotypów, oczekiwań, nakazów i zakazów.

 

Mity są przejawem archetypów, wzorców instynktownego zachowania, zawartego w zbiorowej nieświadomości. Podobieństwo między różnymi mitologiami można wytłumaczyć obecnością wspólnych dla nich wszystkich archetypowych wzorców. Mity i stare opowieści pozwalają wydobyć głęboko ukryty archetyp. Zdarza się, że różne naleciałości kulturowe i religijne zaciemniły rdzeń przekazu, ponieważ z biegiem czasu na pradawne symbole nakładano chrześcijańskie lub inne „protezy”, najczęściej pomijając elementy seksualne. W taki sposób utraciliśmy wiele opowieści nauczających o życiu seksualnym, miłości, małżeństwie, porodach, śmierci i inicjacjach, zatarciu uległy mity i baśnie objaśniające odwieczne tajemnice kobiecej i męskiej seksualności. Na szczęście te stare fragmenty można częściowo odtworzyć.

 

Zgłębianie mitów, owa „archeologia psychiki”, jak nazywa ją jungistka Clarissa Pinkola Estes, to rozległe wykopaliska w ruinach często mrocznych, bo głęboko ukrytych podziemi świata wewnętrznego. W ten sposób odsłaniają się przed Tobą ścieżki naturalnej, instynktownej psychiki, ponieważ schodzimy w jej głąb, czasami do najstarszych i najgłębiej położonych obszarów. Tutaj skrywają się skarby – nietknięte przez współczesne stereotypowe naleciałości psychiczne wzorce.

 

Boginie i Bogowie, postaci mitologiczne, żywioły i inne ukryte w Tobie aspekty możesz uznać za potężne, niewidzialne siły, które kształtują zachowania i emocje. Gdy rozponajesz, które energie w Tobie dominują, zyskujesz świadomość swoich instynktów, priorytetów, umiejętności, potrzeb – także tych z przestrzeni seksualności. Otrzymujesz od owych postaci dary, które potrzebujesz rozpoznać i przyjąć, dostajesz też ograniczenia i ich Cień, które możesz zaakceptować lub przyłączyć, by się zmieniać i rozwijać. Oczywiście, nie możesz w pełni wpływać na te energie. Możesz nauczyć się otwirać na impiusy, wieści, info płynące z przestrzeni nieświadomości. Dzięki temu nie pozostajesż pod rządami archetypów, ale rozwijasz się dzięki nim!

 

Połączenie mitów i psychologicznego komentarza może stanowić narzędzie wglądu. Podczas interpretacji mitu następuje bowiem intelektualne lub intuicyjne wydobycie jego znaczenia. Mity, podobnie jak sny, są zapamiętywane, nawet jeśli nie są zrozumiane – wibrują bowiem symbolicznym znaczeniem.

 

Będziemy się przyglądać mitom, opowieściom i obrazom, kontaktując się z zawartymi w nich treściami, by przebudzić ich moce i energie. Po to, byś mogła_mógł doświadczyć, co rezonuje w Tobie. Metody, które pomogą Ci wejść w kontakt z archetypowymi wzorcami ukrytymi pod mitologicznymi postaciami, siłami czy aspektami to:

 

 • opowiadanie mitów
 • taniec
 • wizualizacja
 • odgrywanie ról
 • zabawy w parach i podgrupkach
 • medytacja w ruchu
 • masaż
 • malowanie i rysowanie
 • tworzenie atrybutów
 • gry i zabawy
 • rytuały

 

Moją intencją jest stworzenie przestrzeni, w której będziesz badać różnorodne jakości i aspekty seksualności, dotąd wyparte, zmarginalizowane a nawet zdemonizowane, zepchnięte w obszar nieświadomości (a więc ciała). Dzięki pracy z ciałem właśnie będą one mogły wyrazić się w ruchu, śpiewie, tańcu, by doznać uwolnienia do świadomej części Ciebie, a z czasem zostać przyjęte i objęte. To pozwoli Ci przyłączyć zaklętą w nich energię, także seksualną, która będzie mogła się ujawnić i wyrazić.

 

Wspólnie będziemy dbać o granice. Podczas warsztatów może pojawić się częściowa lub całkowita nagość – ostateczna decyzja należy do Ciebie! Niektóre z warsztatów wymagają przygotowania się w odpowiedni sposób, proszę zwróć uwagę na informacje dotyczące „niezbędników”. Podczas każdego ze spotkań przyda się wygodny strój.

 

Mój autorski projekt to efekt zgłębiania dwóch obszarów i zarazem moich wielkich miłości: seksualności i archetypów. Inspiracją były dla mnie praca C. G Junga, C.P. Estes, J. S. Bolen, Luczisa i wielu innych nauczycieli oraz moje własne studia i doświadczenia.

 

Spotkanie pierwsze: Gabinet seksualnych Osobistości.

Spotkanie drugie: Bohaterka_Bohater w Seksualnej Podróży

Spotkanie trzecie: Święta Ladacznica i Rogaty Bóg

Spotkanie czwarte: Seksualne Bestiarium

Spotkanie piąte: Uwodzicielska jak Afrodyta, władczy jak Zeus czyli jak się kochają na Olimpie

Spotkanie szóste: Moce żywiołów, zwierząt, roślin i kamieni

Spotkanie siódme: Odmładzające Jabłka. Czy włożysz między bajki tę opowieść o starosłowiańskiej sztuce miłości ?

 

Prowadzi:

Izabela Cisek-Malec – Coacherka Ciała, nauczycielka świadomej seksualności, trenerka relacji intymnych, mentorka, dziennikarka. Jestem trenerką rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

 

W pracy warsztatowej korzystam z metod i narzędzi (m. innymi NVC), które poznałam w trzyletniej Szkole Trenerów Rozwoju Osobistego przy Dojrzewalni Róż oraz podczas rocznego kursu Ruchu Autentycznego (INSITUTE FOR INTEGRATIVE BODYWORK AND MOVEMENT THERAPY w Wielkiej Brytanii), a także w trakcie szkolenia dla Praktyków NLP. Zgłębiam neotantrę i tao seksualności, praktykując je od wielu lat. Ukończyłam „Clinical Sexology Live Training” oraz „Advanced Sexological Personal Exploration Xperience”, szkolenia prowadzone przez Dr Patti Britton z San Franscisco, założycielkę SexCoachU, twórczynię integralnego coachingu seksualności (połączenia wiedzy medycznej z różnorodnymi programami rozwoju osobistego i duchowego). Ukończyłam studia w podyplomowym Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na UAM w Poznaniu. Posiadam rekomendację trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Najczęściej praktykuję techniki pracy z oddechem, ciałem, ruchem, świadomymi formami tańca oraz seksualności. Najbardziej interesuje mnie wspieranie innych w zaprzyjaźnianiu się ze swoim ciałem i zamieszkaniu w nim w pełni – powołałam do życia autorską metodę Coaching Ciała, która jest praktykowaniem uważnej obecności w ciele. Dzięki temu stworzona zostaje przestrzeń dla swobodnego przepływu życiodajnej i kreatywnej siły – energii seksualnej oraz dla przyjęcia przyjemności.

 

Współpracuję z Dojrzewalnią Róż – prowadziłam roczne grupy rozwojowe oraz liczne warsztaty podczas warszawskich i krakowskich Festiwali Rozwojowych Dla Kobiet Progressteron. Stworzyłam autorskie programy długofalowej pracy z ciałem i seksualnością dla kobiet – roczne i półroczne grupy rozwojowe. Przeprowadziłam także mentoring z obszaru seksuologii dla studentów katowickiego oraz poznańskiego oddziału Uniwersytetu SWPS. Prowadziłam IV Międzynarodowy Festiwal Tantry i Seksualności.

 

Pełnymi garściami czerpię z mądrości dawnych przekazów z ich bogactwem mitów i symboli, które zamieszkują naszą nieświadomość. A ponieważ to, co nieświadome, zapisane jest w ciele, pracę z archetypami bardzo często wykorzystuję w zgłębianiu aspektów kobiecej i męskiej seksualności. Pomagam kobietom, które chcą zadbać o relację z własnym ciałem, by mogły lepiej zarządzać swoją energią, także seksualną. Jak również tym, dla których ważna jest intymność z samą sobą i innymi oraz świadomie tworzone relacje intymne. Przede wszystkim wspieram osoby, które pragną ucieleśnić swoją seksualność.

 

Pracuję pod superwizją.

Szczegóły warsztatu